Leczenie Raka Jelita Grubego


Leczenie raka jelita grubego jest ściśle uzależnione od stadium zaawansowania nowotworu. Wśród najpopularniejszych metod leczenia raka jelita grubego rozpoznajemy: leczenie za pośrednictwem operacji chirurgicznej, leczenie za pomocą radioterapii, leczenie za pomocą chemioterapii oraz podawanie przeciwciał monoklonalnych. Poznaj wszystkie wyżej opisane sposoby leczenia oraz kiedy są stosowane. Warto dodać, że zabiegi są stosowane pojedynczo oraz w niektórych przypadkach w następstwie, czyli jedno po drugim.

Leczenie Raka Jelita Grubego – chirurgiczne

Leczenie raka jelita grubego za pomocą operacji chirurgicznej, czyli potocznie zwanym wycięciem jest najczęściej stosowaną formą leczenia raka jelita grubego. Mimo wielu sposobów leczenia ta forma jest niezwykle skuteczna i w większości przypadkach wystarczająca do skutecznego wyeliminowania schorzenia. W przyszłości leczenie raka jelita grubego będzie mało inwazyjne, gdyż obecnie w Europie trwają badania nad udoskonaleniem tego sposobu leczenia.

Leczenie Raka Jelita Grubego – radioterapia

Leczenie raka jelita grubego radioterapią jest praktykowane w sytuacji, gdyż mamy do czynienia z rakiem odbytu. Najczęściej to rozwiązanie jest wykorzystywane w sytuacji w której rak jelita grubego jest niezwykle duży lub bezpośrednio po operacji chirurgicznej. Leczenie raka jelita grubego radioterapią przed operacją stosuje się w celu zmniejszenia raka, a w sytuacji po operacyjnej, w celu umartwienia wszystkich możliwych pozostałości po raku jelita grubego.
leczenie raka jelita grubego

Leczenie Raka Jelita Grubego – chemioterapia

Chemioterapia jest uznawana za leczenie uzupełniające. Głównym zadaniem tego leczenia jest zabijanie komórek macierzystych, co sprawia, że rak nie jest w stanie rozmnażać się, a więc i powracać. Często zdarza się, że sama operacja chirurgiczna spełnia swoje zadanie, lecz w niektórych przypadkach leczenie chemią jest wskazane. Od tego czy chemioterapia będzie stosowana czy nie zależy od stadium raka jelita grubego oraz pooperacyjnego.

Leczenie Raka Jelita Grubego – przeciwciała monoklonalne

Leczenie raka jelita grubego metodą przeciwciał monoklonalnych polega na wszczepianiu odpowiednich przeciwciał powstałych w warunkach laboratoryjnych. Założeniem tej metody jest przyklejanie przeciwciał w odpowiednim miejscu na komórkach raka. Przeciwciała sprawiają, że organizm może zacząć walczyć z nowotworem lub całkowicie zabić te komórki. Nie można zapomnieć, że leczenie raka jelita grubego metodą przeciwciał monoklonalnych może znacząco wpłynąć na przedłużenie życia chorego poprzez zablokowanie tymi przeciwciałami dopływ krwi do raka, co utrudnia mu rozwój i powiększanie się.